Функция IsNull

Проверява дали променлива от тип Variant съдържа специалната стойност Null, която означава, че променливата не съдържа данни.

Синтаксис:

IsNull (Var)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

Var: променлива, която бъде проверена. Ако променливата от типа Variant има стойност Null, функцията връща True, в противен случай – False.

Null: тази стойност се използва като подтип на Variant, когато няма валидно съдържание.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub