Функция CDbl

Преобразува числов или низов израз в стойност от тип Dоuble.

Синтаксис

CDbl (Expression)

Връщана стойност:

Double

Параметри:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван. За да преобразувате стойност – низ, числото трябва да е въведено като обикновен текст ("123.5") с подразбирания формат за числа на операционната система.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub