Функция CVErr

Преобразува низ или число към стойност от типa вариант, подтип „Error“.

Синтаксис:

CVErr(Expression)

Връщана стойност:

Variant

Параметър:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван.