Функция CVar

Преобразува низ или число към стойност от тип Variant.

Синтаксис:

CVar(Expression)

Връщана стойност:

Variant

Параметър:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван.