Функция CDec

Преобразува низ или число към десетична стойност.

Синтаксис:

CDec(Expression)

Връщана стойност:

Десетично число.

Параметър:

Expression: низов или числов израз, който да бъде преобразуван.