Функция Switch

Оценява списък от аргументи, състоящ се от изрази, последвани от стойности. Функцията Switch връща стойността, свързана със израза, който има стойност True.

Синтаксис:

Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]])

Параметри:

Функцията Switch оценява всички параметри отляво надясно и връща стойността, свързана с първия израз, който има стойност True. Ако не са дадени израз и стойност като двойка, възниква грешка при изпълнение.

Expression: изразът, който трябва да бъде изчислен.

Value: стойността, която трябва да се върне, ако изразът има стойност True.

В следващия пример функцията Switch приписва правилния пол на името, което е подадено:

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "Иван" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Петя", "жена", sName = "Иван", "мъж")

End Function