Оператор Sub

Дефинира подпрограма.

Синтаксис

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

операторен блок

End Sub

Параметри:

Name: име на подпрограмата.

VarName: параметър, който ще бъде подаван на подпрограмата.

Type: ключова дума за обявяване на тип.

Пример:

Sub Example

    ' Оператори

End Sub