Оператор Rem

Указва, че ред от програмата представлява коментар.

Синтаксис:

Rem Text

Параметри:

Text: текст – коментар.

Икона Съвет

Вместо ключовата дума Rem можете да използвате единична кавичка, за да укажете, че текстът на реда е коментар. Този знак може да бъде поставен директно вдясно от програмния код, последван от коментар.


Икона Бележка

Можете да поставите в края на ред интервал, последван от знака _ (долна черта), за да продължите логическия ред на следващия ред. За да продължите ред с интервал, трябва да включите „Option Compatible“ в същия модул на Basic.


Пример:

Sub ExampleMid

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"

    ' Тук не се случва нищо

End Sub