Оператор Call

Прехвърля управлението към процедура, функция или процедура от DLL.

Синтаксис:

[Call] Name [Parameter]

Параметри:

Name: име на процедурата, функцията или подпрограмата от DLL файл.

Parameter: параметри, които да бъдат подадени на подпрограмата. Броят и типовете им зависят от извикваната подпрограма.

Икона Бележка

Когато извиквате процедура, ключовата дума не е задължителна. Ако функция се изпълнява като израз, параметрите трябва да са заградени в скоби в оператора. При извикване към DLL е необходима предварителна декларация с оператора Declare.


Пример:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub