Други оператори

Тук са описани оператори, които не принадлежат към останалите категории.

Оператор Call

Прехвърля управлението към процедура, функция или процедура от DLL.

Функция Choose

Връща избрана стойност от списък с аргументи.

Оператор Declare

Декларира и дефинира подпрограма в DLL файл, която искате да се изпълнява от LibreOffice Basic.

Оператор End

Завършва процедура или блок.

Оператор Exit

Прекъсва Do…Loop, For…Next, функция или процедура.

Функция FreeLibrary

Освобождава DLL файловете, заредени от оператор Declare. Освободеният DLL файл автоматично се презарежда при извикване на някоя от функциите му. Виж също: Declare.

Оператор Function

Дефинира подпрограма, която може да бъде използвана като израз, определяйки и типа на връщаната стойност.

Оператор Rem

Указва, че ред от програмата представлява коментар.

Оператор Stop

Спира изпълнението на програма на Basic.

Оператор Sub

Дефинира подпрограма.

Функция Switch

Оценява списък от аргументи, състоящ се от изрази, последвани от стойности. Функцията Switch връща стойността, свързана със израза, който има стойност True.

Оператор With

Задава обект като обект по подразбиране. Освен ако бъде декларирано друго име на обект, всички свойства и методи се отнасят за подразбирания обект до срещането на оператор End With.