Оператор IIf

Връща един от два възможни резултата според логическата стойност на оценяван израз.

Синтаксис:

IIf (Expression, ExpressionTrue, ExpressionFalse)

Параметри:

Expression: израз – условие. Ако стойността му е True, функцията връща резултата от изчисляването на ExpressionTrue, в противен случай – от това на ExpressionFalse.

ExpressionTrue, ExpressionFalse: изрази, една от чиито стойности ще бъде върната според резултата от оценката на логическото условие.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура