Операция „/“

Разделя две стойности.

Синтаксис:

Result = Expression1 / Expression2

Параметри:

Result: числов израз, който съдържа резултата от делението.

Expression1, Expression2: числови изрази, чиито стойности искате да разделите.

Пример:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub