Операция „+“

Събира две стойности.

Синтаксис:

Result = Expression1 + Expression2

Параметри:

Result: числов израз, който съдържа резултата от събирането.

Expression1, Expression2: числови изрази, чиито стойности искате да съберете.

Пример:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub