Операция „*“

Умножава две стойности.

Синтаксис:

Result = Expression1 * Expression2

Параметри:

Result: числов израз, който съдържа резултата от умножението.

Expression1, Expression2: числови изрази, чиито стойности искате да умножите.

Пример:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub