Операция „-“

Изважда две стойности.

Синтаксис:

Result = Expression1 - Expression2

Параметри:

Result: числов израз, който съдържа резултата от изваждането.

Expression1, Expression2: числови изрази, чиито стойности искате да извадите.

Пример:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub