Функции за обработка на грешки

Чрез следващите оператори и функции можете да задавате как LibreOffice Basic да реагира на грешки по време на изпълнение.

LibreOffice Basic предлага няколко начина да се предотврати прекратяването на програма при възникване на грешка.

Функция Erl

Връща номера на реда, на който е възникнала грешка по време на изпълнение на програмата.

Функция Err

Връща кода на грешката, възникнала по време на изпълнение на програмата.

Функция Error

Връща съобщението за грешка, съответстващо на даден код на грешка.

Оператор On Error GoTo ... Resume

Служи за задаване на подпрограма за обработка на грешки и продължаване на изпълнението на програмата.