Оператор Time

Тази функция връща текущия системен час като низ във формата „ЧЧ:ММ:СС“.

Синтаксис:

Time

Параметри:

Text: низов израз, задаващ нов час във формата „ЧЧ:ММ:СС“.

Пример:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time, 0, "Часът е"

End Sub