Оператор Date

Връща текущата системна дата като низ или я променя. Форматът на датата зависи от системните настройки за локал.

Синтаксис:

Date ; Date = Text As String

Параметри:

Text: необходим е само ако искате да промените системната дата. В този случай изразът със стойност низ трябва да съответства на формата, зададен в настройките за локал.

Пример:

Sub ExampleDate

    MsgBox "Датата е " & Date

End Sub