Системна дата и час

Следващите функции и оператори променят или връщат системната дата и час.

Оператор Date

Връща текущата системна дата като низ или я променя. Форматът на датата зависи от системните настройки за локал.

Функция Now

Връща текущата системна дата и час като стойност от тип Date.

Оператор Time

Тази функция връща текущия системен час като низ във формата „ЧЧ:ММ:СС“.

Функция Timer

Връща броя на секундите, изминали от полунощ.