Функция DateDiff

Връща броя периоди между две зададени стойности – дати.

Синтаксис:

DateDiff (Add, Date1, Date2 [, Week_start [, Year_start]])

Връщана стойност:

Число.

Параметри:

Add: низова стойност от долната таблица, задаваща периода.

Add (стойност – низ)

Обяснение

yyyy

Година

q

Тримесечие

m

Месец

y

Ден от годината

w

Ден от седмицата

ww

Седмица от годината

d

Ден

h

Час

n

Минута

s

Секунда


Date1, Date2: двете дати, чиито стойности ще се сравняват.

Week_start: незадължителен параметър, който задава началния ден на седмицата.

Стойност на Week_start

Обяснение

0

Използване на системните настройки

1

Неделя (по подразбиране)

2

Понеделник

3

Вторник

4

Сряда

5

Четвъртък

6

Петък

7

Събота


Year_start: незадължителен параметър, който задава началната седмица на годината.

Стойност на Year_start

Обяснение

0

Използване на системните настройки

1

Седмица 1 е седмицата, съдъжаща 1 януари (по подразбиране).

2

Седмица 1 е първата седмица, съдържаща четири или повече дни от съответната година.

3

Седмица 1 е първата седмица, съдържаща само дни от новата година.


Пример:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub