Функция CDateFromUnoDateTime

Преобразува структура от тип com.sun.star.util.DateTime на UNO до стойност от тип Date.

Синтаксис:

CDateFromUnoDateTime(aDateTime)

Връщана стойност:

Дата

Параметри:

aDateTime: стойност от тип DateTime за преобразуване

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleCDateFromUnoDateTime

    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))

End Sub