Функция CDateToUnoDate

Връща датата като структура от типа com.sun.star.util.Date на UNO.

Синтаксис:

CDateToUnoDate(aDate)

Връщана стойност:

com.sun.star.util.Date

Параметри:

aDate: стойност от тип Date за преобразуване

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleCDateToUnoDate

    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))

    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)

End Sub