Функция DateValue

Връща стойност – дата по зададен низ с дата. Низът с датата се преобразува до една числова стойност, която впоследствие можете да използвате за намиране на разликата между две дати.

Синтаксис:

DateValue [(Date)]

Връщана стойност:

Дата

Параметри:

Дата: Низов израз, съдържащ датата за изчислението. За разлика от функцията DateSerial, при която годините, месеците и дните се предават като отделни числови стойности, за DateValue низът с датата трябва или да съответства или на някой от шаблоните за разпознаване на дати, дефинирани в настройката за локал (вижте Инструменти - Настройки - Езикови настройки - Езици), или на формат за дати на ISO (в момента се приема само форматът с тиретата, например "2012-12-31").

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleDateValue

    MsgBox DateValue("12/02/2011")

End Sub