Оператор RmDir

Изтрива съществуваща директория от носител на данни.

Синтаксис:

RmDir Text As String

Параметри:

Text: низов израз – име и път на изтриваната директория. Може да е зададен във вид на URL.

Ако не е зададен път, операторът RmDir търси директорията за изтриване в текущия път. Ако не бъде намерена там, се показва съобщение за грешка.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

76 Пътят не е намерен

Пример:

Sub ExampleRmDir

    MkDir "C:\Test2"

    ChDir "C:\test2"

    MsgBox Curdir

    ChDir "\"

    RmDir "C:\test2"

End Sub