Функция FileLen

Връща дължината на файл в байтове.

Синтаксис:

FileLen (Text As String)

Връщана стойност:

Long

Параметри:

Text: низов израз, който еднозначно посочва файл. Може да бъде във вид на URL.

Тази функция определя дължината на файл. Ако бъде извикана за отворен файл, връща дължината му отпреди отварянето. За да определите текущата дължина на отворен файл, използвайте функцията Lof.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleFileLen

    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")

End Sub