Функция CurDir

Връща вариантен низ, който представлява текущия път на зададеното устройство.

Икона Внимание

Този оператор в момента не работи според документацията. Вижте този дефект за повече информация.


Синтаксис:

CurDir [(Text As String)]

Връщана стойност:

String

Параметри:

Text: низов израз, задаващ съществуващо устройство (например "C" за първия дял на първия твърд диск).

Ако не е зададено устройство или ако е зададен низ с нулева дължина (""), CurDir връща пътя за текущото устройство. LibreOffice Basic докладва грешка, ако синтаксисът на описанието на устройство е неправилен, ако устройството не съществува или ако буквата на устройство е след тази, зададена в CONFIG.SYS с оператора Lastdrive.

Тази функция е нечувствителна към регистъра на буквите.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

68 Устройството не е налично

7 Недостиг на памет

51 Вътрешна грешка

Пример:

Sub ExampleCurDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub