Оператор ChDrive

Сменя текущото устройство.

Икона Внимание

Този оператор в момента не работи според документацията. Вижте този дефект за повече информация.


Синтаксис:

ChDrive Text As String

Параметри:

Text: низов израз със стойност буквата на новото устройство. Ако желаете, можете да използвате изписване като в URL.

На устройството трябва да е присвоена главна буква. В Windows буквата, която приписвате на устройството, е ограничена от настройката в LASTDRV. Ако аргументът за устройство е низ от няколко знака, се взима само първата буква. Ако опитате достъп до несъществуващо устройство, възниква грешка, която може да бъде обработена с оператора OnError.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

68 Устройството не е налично

76 Пътят не е намерен

Пример:

Sub ExampleChDrive

    ChDrive "D" ' Възможно е само ако съществува устройство „D“.

End Sub