Оператор ChDir

Сменя текущата директория или устройство.

Икона Внимание

Този оператор в момента не работи според документацията. Вижте този дефект за повече информация.


Синтаксис:

ChDir Text As String

Параметри:

Text: низов израз, задаващ пътя на директорията или устройството.

Икона Бележка

Ако желаете да промените само текущото устройство, въведете буква на устройство, последвана от двоеточие.


Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

76 Пътят не е намерен

Пример:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub