Функции за цветове

В този раздел са описани функциите за задаване на цветове.

Функция Blue

Връща синия компонент от зададения код на цвят.

Функция Green

Връща зеления компонент от зададения код на цвят.

Функция Red

Връща червения компонент от зададения код на цвят.

Функция QBColor

Връща цветовия код RGB на цвят, зададен като цветова стойност от по-стара система за програмиране, базирана на MS-DOS.

Функция RGB

Връща цветова стойност от тип long integer, съдържаща червен, зелен и син компонент.