Библиотеката Depot

За достъп до тази команда...

Отворете Инструменти - Макроси - LibreOffice Basic - Редактиране и изберете контейнера Макроси на LibreOffice.


Икона Бележка

Тази библиотека трябва да бъде заредена преди изпълнение. Поставете следния оператор преди първия макрос в модула:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Depot")


Икона Внимание

Необходима е още работа по правилността и пълнотата на тази страница. Моля, присъединете се към проекта LibreOffice и ни помогнете да попълним липсващата информация. Посетете уебстраницата ни относно създаването на съдържание за помощта.