Отваряне на диалогов прозорец с програмен код

В прозореца на LibreOffice BASIC за създаден от вас диалог напуснете редактора на диалози, като щракнете върху етикета с името на модула, на който е приписан диалоговият прозорец. Етикетът с името е в долния край на прозореца.

Въведете следния код за подпрограма с име Dialog1Show. В този пример името на създадения от вас диалогов прозорец е „Dialog1“:

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Без използване на „LoadDialog“ можете да извикате кода както следва:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

При изпълняване на този код се отваря „Dialog1“. За да затворите диалоговия прозорец, натиснете бутона за затваряне (x) в заглавната му лента.