Свойства на елементите за управление в редактора на диалогови прозорци

Можете да задавате свойствата на елементите за управление, които добавяте в диалоговите прозорци, например цветове, имена и размери. Повечето свойства са достъпни за промяна докато създавате или редактирате диалоговия прозорец. Някои обаче могат да се променят само по време на изпълнение.

За да промените свойствата на елемент за управление в режим „Проектиране“, щракнете с десния бутон върху елемента за управление и изберете Свойства.