Inxertar Columna

Inxerta una o delles columnes na tabla, dempués de la seleición. Pue inxertar delles columnes coles mesmes abriendo'l diálogu (escueya Formatu - Inxertar - Columnes) o escoyendo delles columnes enantes de faer clic nel símbolu. Si usa l'últimu métodu, les columnes inxertaes van tener el mesmu anchu relativu que les columnes escoyíes.

Iconu

Inxertar columna