Desaniciar

Desanicia les columnes escoyíes de la tabla.

Esta orde namái ta disponible si'l cursor ta nuna tabla.

P'aportar a esti comandu...

Escueya Tabla - Desaniciar - Columnes

Na barra Tabla, faiga clic en

Símbolu

Desaniciar columna