Relaciones

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

P'aportar a esti comandu...

Menú contestual de la ventana de comandos - Relaciones

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Llista de toles relaciones:

Icon

ye igual

Inxerta un signu d'igual (=) con dos comodinos. Tamién pue escribir directamente <?> = <?> na ventana Comandos.

Icon

nun ye igual

L'iconu o comandu neq inxerta una desigualdá con dos comodinos. Tamién pue escribir <?> neq <?> na ventana Comandos.

Icon

ye idénticu

Inxerta un caráuter pa la rellación idénticu a (congruente) con dos comodinos. Tamién pue escribir <?> equiv <?> na ventana Comandos.

Icon

ye ortogonal a

Inxerta un caráuter pa una rellación ortogonal (n'ángulu rectu) con dos marcadores de posición. Tamién pue escribir <?> ortho <?> na ventana Comandos.

Icon

estrema

Inxerta'l caráuter estrema. Tamién pue escribir <?> estremes <?> na ventana Comandos.

Icon

nun estrema

Esti iconu inxerta'l caráuter nun estrema. Tamién pue escribir <?>ndivides<?> na ventana Comandos.

Icon

ye menor que

Inxerta la rellación menor que. Tamién pue escribir <?>lt<?> o <?> < <?> na ventana Comandos.

Icon

ye mayor que

Inxerta la rellación mayor que. Tamién pue escribir <?> gt <?> o <?> > <?> na ventana Comandos.

Icon

ye aprox. igual

Inxerta la rellación aprosimao igual con dos comodinos. Tamién pue escribir <?> approx <?> na ventana Comandos.

Icon

ye paralelu a

Inxerta una rellación paralela con dos comodinos. Tamién pue escribir <?>parallel<?> na ventana Comandos.

Icon

ye menor qu'o igual a (oblicuu)

Inxerta la rellación menor qu'o igual a con dos comodinos. Tamién pue escribir <?> leslant <?> na ventana Comandos.

Icon

ye mayor qu'o igual a (oblicuu)

Inxerta la rellación mayor qu'o igual a con dos comodinos. Tamién pue escribir <?>geslant<?> na ventana Comandos.

Icon

ye paecíu o igual

Inxerta la rellación paecíu o igual a con dos comodinos. Tamién pue escribir <?>simeq<?> na ventana Comandos.

Icon

ye proporcional a

Inxerta la rellación proporcional a con dos comodinos. Tamién pue escribir <?> prop <?> na ventana Comandos.

Icon

ye menor qu'o igual a

Inxerta la rellación menor qu'o igual a con dos comodinos. Tamién pue escribir <?> -y <?> o <?> <= <?> na ventana Comandos.

Icon

ye mayor qu'o igual a

Inxerta la rellación mayor qu'o igual a con dos comodinos. Tamién pue escribir <?> gue <?> o <?> >= <?> na ventana Comandos.

Icon

ye paecíu a

Esti iconu inxerta la rellación paecíu a con dos comodinos. Tamién pue escribir <?>sim<?> na ventana Comandos.

Icon

tiende a

Inxerta un símbolu de rellación escontra con dos comodinos. Tamién pue escribir <?> toward <?> na ventana Comandos.

Icon

Flecha doble escontra la iquierda

Inxerta la rellación lóxica flecha con barra doble escontra la esquierda. Tamién pue escribir dlarrow na ventana Comandos.

Icon

Flecha doble escontra la esquierda y derecha

Inxerta la rellación lóxica flecha con barra doble escontra la esquierda y derecha con dos operadores. Tamién pue escribir dlrarrow na ventana Comandos.

Icon

Flecha doble escontra la derecha

Inxerta l'operador lóxicu flecha con barra doble escontra la derecha con dos operadores. Tamién pue escribir drarrow na ventana Comandos.

Icon

preciede

Inxerta l'operador lóxicu preciedes con dos marcadores de posición. Usté pue tamién escribirprec na Ventana de comandos.

Icon

Esitosu

Inxerta l'operador lóxicu sucede con dos separtadores d'espaciu. Tamién pue escribir succ na ventana de Comandos.

Icon

nun preciede

Inxerta l'operador lóxicu non precede con dos separtadores d'espaciu. Tamién pue escribir nprec na ventana Comandos.

Icon

nun tien ésitu

Inxerta l'operador lóxicu not succeeds con dos acutos d'espaciu. Tamién pue escribir nsucc na ventana Comandos.

Icon

precede o igual

Inxerta l'operador lóxicu precede o igual con dos separtadores d'espaciu. Tamién pue escribir preccurlyeq na ventana Comandos.

Icon

sucede o igual

Inxerta l'operador lóxicu sucede o igual con dos separtadores d'espaciu. Tamién pue escribir succcurlyeq na ventana Comandos.

Icon

precede o ye equivalente

Inxerta l'operador lóxicu precede o equivalente con dos separtadores d'espaciu. Tamién pue escribir precsim na ventana Comandos.

Icon

sucede o ye equivalente

Inxerta l'operador lóxicu sucede o equivalente con dos separtadores d'espaciu. Tamién pue escribir succsim na ventana Comandos.

Pa crear la rellación enforma mayor que con dos comodinos, escriba <?> gg <?> o >> na ventana Comandos.

Escriba ll o << na ventana de Comandos pa inxertar una rellación ye enforma menor que na fórmula.

La rellación "defínese como" inxertar con dos comodinos por aciu <?>def<?>.

Inxerte'l caráuter de correspondencia imaxe de con dos acutos escribiendo <?>transl<?> na ventana Comandos.

Col comandu <?>transr<?> inxertar un caráuter de correspondencia "orixinal de" con dos comodinos.

Iconu d'alvertencia

Al introducir datos manualmente na ventana Comandos, tenga en cuenta que dellos operadores necesiten espacios pa que la sintaxis seya correcta. Esto ye especialmente importante al trabayar con valores, en llugar de con comodinos .Por exemplu, pa la rellación «ye enforma mayor que» escriba 10 gg 1 o a gg b.