Using Toolbars

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

Contestu de barres de ferramientes

Delles barres de ferramientes ábrese automáticamente según el contestu. Por exemplu, si faise clic nuna tabla d'un documentu de testu, ábrese la barra de ferramientes pa tables. Si fai clic nun párrafu numberáu, ábrese la barra de ferramientes pa numberación y viñetes.

Iconu d'alvertencia

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Pa zarrar una barra de ferramientes temporalmente

Faiga clic nel iconu de la barra de títulu de la barra de ferramientes o escueya Zarrar barra de ferramientes nel menú contestual. La barra de ferramientes volverá abrir automáticamente cuando'l contestu vuelva activase.

Pa zarrar una barra de ferramientes permanentemente

Cuando la barra de ferramientes tea visible, escueya Ver - Barres de ferramientes y faiga clic nel nome de la barra de ferramientes pa quitar la marca de comprobación.

P'amosar una barra de ferramientes zarrada

Por que una barra de ferramientes seya flotante

Pa volver coneutar una barra de ferramientes flotante

Iconu de nota

Poder acoplar ventanes y barres de ferramientes por aciu abasnar y asitiar depende de la configuración del alministrador de ventanes del sistema. El sistema tien de configurase por qu'amuese el conteníu de tola ventana al mover una ventana, en cuenta de amosar namái el marcu esterior.