Exportación HTML ficha 5

Define un estilu de botón pa movese nes páxines de la presentación.

Esta páxina nun ta visible si haise deseleicionado el caxellu de verificación Crear portada o si escoyóse esportación automática o WebCast.

P'aportar a esti comandu...

Nel menú Ficheru - Esportar de LibreOffice Draw o de LibreOffice Impress, escueya'l tipu de ficheru HTML, páxina 5 del asistente


Escoyer estilu de botones

Especifica si deseyar inxertar botones de navegación na presentación. Tamién pue escoyese l'estilu de los botones.

Namái testu

Inxerta namái hiperenllaces de testu en llugar de botones.

Campu de seleición

Amuesa los estilos de botón disponibles. Calque nun estilu de botón pa escoyelo.