Asistente pa informes

Activates the wizard for creating reports.

P'aportar a esti comandu...

Faiga clic en Usar l'asistente pa crear un informe na ventana d'un ficheru de base de datos.


Usar y editar informes de bases de datos

Escoyer les propiedaes del informe.

Asistente pa informes - Seleición de campu

Specifies the table or query for which you are creating the report, and which fields you wish to include in the report.

Asistente pa informes - Etiquetaje de los campos

Specifies how you want to label the fields.

Asistente pa informes - Arrexuntar

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

Asistente pa informes - Opciones d'ordenación

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Asistente pa informes - Seleición del diseñu>

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Asistente pa informes - Crear informe

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

Encaboxar

Al faer clic en Encaboxar, el diálogu zarrar ensin guardar los cambeos efeutuaos.

Anterior

Repare les opciones del diálogu que s'efeutuaron nel pasu anterior. La configuración actual nun se camudó. Esti botón namái pue activase a partir de la páxina 2 d'equí p'arriba.

Siguiente

Faiga clic nel botón Siguiente, y l'Asistente utiliza la configuración actual del diálogu y avanza al pasu siguiente. Si yá s'atopa nel últimu pasu, el botón convertir en Crear.