Asistente pa formularios - Configurar un subformulario

Especifique si deseya utilizar un subformulario ya introducir les sos propiedaes. Un subformulario ye un formulariu que s'inxerta n'otru formulariu.

P'aportar a esti comandu...

Faiga clic en Usar l'asistente pa crear un formulariu na ventana d'un ficheru de base de datos.


Amestar subformulario

Escueya p'amestar un subformulario.

Subformulario basáu en rellación esistente

Faiga clic p'amestar un subformulario basáu nuna rellación esistente.

¿Qué rellación deseya amestar?

Escueya la rellación na que se basa'l subformulario.

Subformulario basáu en seleición manual de campos

Faiga clic p'amestar un subformulario basáu nuna seleición manual de campos.

Asistente pa formularios - Amestar campos de subformulario