Seleición

Dexa escoyer oxetos nel documentu actual.

Iconu

Seleición

Pa escoyer un oxetu, faiga clic al oxetu cola flecha. Pa escoyer más d'un oxetu, arrastre un marcu de seleición alredor de los oxetos. P'amestar un oxetu a una seleición, prima Shift, y faiga clic nel oxetu.