Camudar ancla

Dexa alternar ente les opciones de anclaxe. Camudar ancla namái se ve cuando s'escoyó un oxetu, como un gráficu, un campu de control.

Va Llograr más información sobre anclaxe na seición de l'Ayuda Anclaxe.