Barra Vista previa

La barra Vista previa apaez al escoyer Ficheru - Vista previa.

P√°xina anterior

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Iconu

P√°xina anterior

P√°xina siguiente

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Iconu

P√°xina siguiente

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Iconu

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Iconu

Aumentar escala

Aumenta'l tama√Īu de la visualizaci√≥n en pantalla del documentu actual. El factor d'escala actual amosar na barra d'est√°u.

Iconu

Aumentar escala

Amenorgar

Amenorga'l tama√Īu de la visualizaci√≥n en pantalla del documentu actual. El factor d'escala actual amosar na barra d'est√°u.

Iconu

Amenorgar escala

Pantalla completa

Anubre los men√ļs y barres de ferramientes. Pa colar del mou de pantalla completa, faiga clic nel bot√≥n Pantalla completa On/Off.

Formatu de p√°xina

Abre un di√°logu que dexa definir l'aspeutu de les p√°xines del documentu.

M√°rxenes

Amuesa o anubre los m√°rxenes de la p√°xina. Los m√°rxenes puen arrastrase col mur, y tami√©n puen configurase la lling√ľeta P√°xina nel di√°logu Estilu de p√°xina.

Factor d'escala

Esta diapositiva define la escala de la p√°xina de la fueya de c√°lculu impresa. El factor d'escala pue afitase na lling√ľeta Fueya del di√°logu Estilu de p√°xina , tami√©n.

Zarrar Vista Previa

Pa colar de la vista preliminar de la páxina, faiga click nel botón Zarrar Vista Preliminar.