Formatu numbéricu: Desaniciar decimales

Quita un decimal de los númberos de les caxelles escoyíes.

Iconu

Formatu numbéricu: Desaniciar decimal