Desaniciar

Quita l'esquema del área escoyida de caxelles.

P'aportar a esti comandu...

Choose Data - Group and Outline - Remove.