Desaniciar caxelles

Desanicia por completu les caxelles, columnes o files escoyíes. Les caxelles asitiaes debaxo o a la derecha de les caxelles desaniciaes ocupen l'espaciu. cuenta que la opción de desaniciu escoyida guardase y sigue activa al volver a abrir el diálogu.

P'aportar a esti comandu...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Seleición

Nesta √°rea apaez una serie d'opciones pa escoyer cu√°l va ser l'aspeutu de la fueya n'desaniciando les caxelles.

Mover caxelles escontra riba

Rellena l'espaciu dex√°u poles caxelles desanicies coles caxelles asitiaes debaxo d'elles.

Mover caxelles escontra la esquierda

Rellena l'espaciu dex√°u poles caxelles desanicies coles caxelles asitiaes a la derecha d'elles.

Desaniciar fileres completes

Dempués d'escoyer una caxella a lo menos, desanicia tola filera de la fueya.

Desaniciar columnes completes

Dempués d'escoyer una caxella a lo menos, desanicia tola columna de la fueya.