CDateToUnoDateTime Function

Devuelve la parte horaria de la data como una estructura com.sun.star.util.DateTime de UNO.

Sintaxis:

CDateToUnoDateTime(aDate)

Valor de torna:

com.sun.star.util.Date

Par√°metros:

aDate: La data a convertir

Error codes:

5 Llamada a procedimientu non v√°lida

Exemplu:

Sub ExampleCDateToUnoDateTime

    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))

End Sub