እቃ መደርደሪያዎች

ከ ዳታቤዝ ፋይል መስኮት ውስጥ: የሚቀጥሉት የ እቃ መደርደሪያዎች ለ እርስዎ ይታያል

ሰንጠረዥ

የ ዳታቤዝ እቃ መክፈቻ

የ ተመረጠውን ሰንጠረዥ መክፈቻ ስለዚህ እርስዎ መዝገቦች ማስገባት: ማረም: ወይንም ማጥፋት ይችላሉ

ማረሚያ

የ ተመረጠውን ሰንጠረዥ መክፈቻ ስለዚህ እርስዎ አካሉን መቀየር ይችላሉ

ማጥፊያ

የተመረጠውን ሰንጠረዥ ማጥፊያ

እንደገና መሰየሚያ

የተመረጠውን ሰንጠረዥ እንደገና መሰየሚያ

ጥያቄ

የ ዳታቤዝ እቃ መክፈቻ

የ ተመረጠውን ጥያቄ መክፈቻ ስለዚህ እርስዎ መዝገቦች ማሰገባት: ማረም ወይንም ማጥፋት ይችላሉ

ማረሚያ

የ ተመረጠውን ጥያቄ መክፈቻ ስለዚህ እርስዎ አካሉን መቀየር ይችላሉ

ማጥፊያ

የተመረጠውን ጥያቄ ማጥፊያ

እንደገና መሰየሚያ

የተመረጠውን ጥያቄ እንደገና መሰየሚያ

ፎርም

የ ዳታቤዝ እቃ መክፈቻ

የ ተመረጠውን ፎርም መክፈቻ ስለዚህ እርስዎ ማሰገባት: ማረም ወይንም ማጥፋት ይችላሉ

ማረሚያ

የ ተመረጠውን ፎርም መክፈቻ ስለዚህ እርስዎ ረቂቁን መቀየር ይችላሉ

ማጥፊያ

የተመረጠውን ፎርም ማጥፊያ

እንደገና መሰየሚያ

የተመረጠውን ፎርም እንደገና መሰየሚያ

መግለጫ

የ ዳታቤዝ እቃ መክፈቻ

የ ተመረጠውን መዝገብ መክፈቻ ስለዚህ እርስዎ ማሰገባት: ማረም ወይንም ማጥፋት ይችላሉ

ማረሚያ

የ ተመረጠውን መዝገብ መክፈቻ ስለዚህ እርስዎ ረቂቅ መቀየር ይችላሉ

ማጥፊያ

የተመረጠውን መግለጫ ማጥፊያ

እንደገና መሰየሚያ

የተመረጠውን መግለጫ እንደገና መሰየሚያ