የተለዩ ዋጋዎች

ማስፊያ የ ተፈጠረውን እና የ ተመረጠውን በ SQL ጥያቄ በ አሁኑ አምድ በ ተለየ ደንብ ውስጥ ውጤቱ ተመሳሳይ ዋጋዎች በርካታ ጊዜ የ ተዘረዘሩ አንዴ ጊዜ ብቻ ይዘረዘራል

ምልክት

የተለዩ ዋጋዎች