ዳታ ወደ ሜዳዎች

ምልክት የ ተደረገበትን መዝገብ ከ ነበረው ዳታቤዝ ሜዳ ይዞታ ውስጥ ማሻሻያ ዳታ ወደ ሜዳዎች ምልክት ዝግጁ የሚሆነው የ አሁኑ ሰነድ የ ጽሁፍ ሰነድ ብቻ ሲሆን ነው

ምልክት

ከዳታ ወደ ሜዳዎች