የ ቁጥር አቀራረብ: ገንዘብ

ለ ተመረጡት ክፍሎች ነባር የ ገንዘብ አቀራረብ ይፈጽማል

ምልክት

የ ቁጥር አቀራረብ: ገንዘብ